درباره گروه صنعتی سازیان بیشتر بدانید

درباره ما

گروه صنعتی سازیان

به همت عالی مدیران این گروه در زمینه های بازرگانی، تولید و اجرا در صنعت ساختمان شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر با اتکا به لطف و عنایت خداوند و تلاش بی وقفه کارکنان در جایگاه رفیع و پر افتخاری در صنعت ساختمان ایران ایستاده و در راستای بومی سازی تولیدات و تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان گام برداشته است.

امید است در سایه لطف و عنایت الهی و تکیه بر همت والای پرسنل گامی بلند جهت رضایتمندی مشتریان و خدمت به میهن پر افتخار خویش برداریم.