سیستم های حرارتی و برودتی

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

ارائه خدمات مبتنی بر تکنولوژی نوین در زمینه سیستم های گرمایش و سرمایش پروژه ها شامل نیازسنجی، طراحی، پیشنهاد بهترین سیستم و تامین انواع تجهیزات (شامل چیلر، فن کوئل، اسپلیت، تجهیزات موتورخانه، VRF و … ) به همراه نصب و اجرای آنها جزو خدمات این گروه می باشد.

Shape