256

پروژه مسکونی شهید خرازی

مجتمع مسکونی

زیربنا

۳۸ هکتار

تعداد واحد

۸۰۰۰ واحد مسکونی

موقعیت

اتوبان شهید خرازی

درباره برج های شهید خرازی

شهرک شهید خرازی با ۴۴ بلوک، شامل ۸۰۰۰ هزار واحد مسکونی در تیپ های متفاوت همراه با امکانات رفاهی، در منطقه ۲۲ انتهای اتوبان خرازی واقع شده است.

نمای بیرونی مجتمع

نمای داخلی مجتمع

موقعیت مکانی